Faktori, kas iespaido OCTA cenu

octaObligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise nevienam autovadītājam nav sveša. Pateicoties tam, ka šī polise ir obligāti, to var iegādāties ļoti elementāri, kā arī daudzas kompānijas, kuras piedāvā tās iegādi, piedāvā arī iespēju aprēķināt tās izmaksas kompānijas mājaslapā, izmantojot OCTAs kalkulatoru. Taču, kas tieši ir noteicošie faktori, kas ietekmē OCTA polises cenu?

Pirmām kārtam, tiek ņemts vērā transportlīdzekļa īpašniekam piešķirtā BonusMalus klase. BonusMalus klases galvenais pamatuzdevums ir nodrošināt pamatotu novērtējumu apdrošināšanas riskam. Šī sistēma sastāv no 17. klasēm, attiecīgi 1-5 klase ir palielināts risks un šīs klases tiek piešķirtas autovadītājiem, kuri ir vainojami ceļu satiksmes negadījumos. 6-17 Bonus klase ir ar apdrošināšanas samazinājumu, 6. klase ir tā, kas tiek piešķirta autovadītājiem, kuri pirmo reizi iegādājas OCTA polisi.  Uzzini vairāk:

http://ziemellatvija.diena.lv/reklamraksti/ka-darbojas-octa-obligata-cilviltiesiska-transportlidzeklu-apdrosinasana-90743

BonusMalus klasei ir ļoti liela nozīme iegādājoties OCTAs polisi, tieši tā nosaka cik dārgi vai lēti polise izmaksās. Cilvēki, kuri nav bijuši vainīgi ceļu satiksmes negadījumos par polisi maksās ievērojami mazāk kā tie, kuri ir bijuši vainojami ceļu satiksmes negadījumos. Kaut arī tas nav nekāds noslēpums, ka tieši šis ir viens no noteicošajiem iemesliem kādēļ OCTAS polises izmaksas var katram autovadītājam ievērojami atšķirties, daudzi nezina, ka šo BonusMalus klasi aprēķina ik gadu 15. Septembrī. Klase var pārrēķināties pēc 275 dienām,  taču tiek ņemti vērā ceļu satiksmes negadījumi pēdējo 11 gadu laikā.

Kaut arī šis ir viens no lielākajiem faktoriem, kas nosaka polises cenu, pateicoties lielajai konkurencei, kas valda Latvijā uz šīs polises izsniegšanu, sev izdevīgāko variantu var atrast, izpētot visas OCTAs polišu izsniedzēju kompānijas.

Kā arī cenu iespaido tas uz cik lielu laiku polisi vēlaties iegādāties. To var iegādāties sākot no 3 līdz 12 mēnešu ilgam periodam un, protams, izdevīgāk sanāks, ja iegādāsieties to uz 12 mēnešu ilgu periodu.

Protams OCTAS cenu nosaka arī automašīnas tips, dzinēja jauda un vēl citi automašīnas raksturojoši lielumi. Kā arī transportlīdzekļa īpašnieka vecums, kā arī stāžs – cik ilgi cilvēkam ir tiesības vadīt automašīnu. Papildus tam, tiek ņemta vērā arī automašīnas īpašnieka deklarētā dzīves vieta un pēc tās tiek izvērtēts cik intensīva satiksme un cik liela iespēja ir iekļūt ceļu satiksmes negadījumos šajā teritorijā.

Jebkurā gadījumā, ik vienam autovadītājam ir jābūt derīgai OCTAs polisei, ja kaut kādu iemeslu dēļ esat aizmirsis to atjaunot, braucot bez tās varat nopelnīt ne tikai naudas sodu, bet arī soda punktus. Laicīgi iegādājoties OCTAs polisi nodrošināsieties pret ceļu satiksmes negadījumiem, kuros nebūsiet vainīgi.