Mikrokredīts uzņēmumam

 

biznesa plāns

  Mikrokredīts ir vienkārši saņemams neliels aizdevums, kuru piedāvā ALTUM izsniegt uzņēmumiem, kuriem nav vairāk par 10 darbiniekiem. Pieteikšanās process ir ātrs un vienkāršs un tam var pieteikties  ne tikai jau strādājoši uzņēmumi, bet arī privātpersonas pirms uzņēmuma dibināšanas ar nosacījumu, ka ir izstrādāts biznesa plāns.

Attīstības finanšu institūcija ALTUM ir viena no vietām, kur var doties uzņēmēji un saņemt mikrokredītulīdz 14 300 eiro investīcijām un līdz 7 200 eiro apgrozāmajiem līdzekļiem. Procentu likme ir fiksēta, tas ir no 5 līdz 8 procentiem gadā. Uzņēmums var izvēlēties sev piemērotāko naudas summu un saņemt to termiņā līdz 5 gadiem. Kredīts uzņēmumam tiek piešķirts, ja tiek nodrošināta uzņēmuma līdzdalība, kas ir 10 % apmērā no projekta, kura kopējā summa sasniedz virs 7 200 eiro. Kā arī ALTUM izsniegtajam kredītam vēlēsies piesaistīt uzņēmuma īpašnieka privāto galvojumu. Jāatceras, ka šis ir aizdevums, nevis investīcija no investora. Neatkarīgi no uzņēmuma darbības veiksmīguma vai neveiksmīguma, naudas summu būs jāatgriež ar aprēķinātajiem procentu maksājumiem. Piesaistītajam nodrošinājumam ir jābūt vismaz 74% no aizdevuma summas. Programma ļauj vienam uzņēmumam saņemt vairākus mikrokredītus, bet ne vairāk kā vienu kalendārajā gadā. Programmas mērķis ir izsniegt mikrokredītu neliela biznesa uzsākšanai vai attīstīšanai. Ir svarīgi, lai uzņēmējiem būtu pieejami finanšu līdzekļi, kurus varētu ātri iesaistīt uzņēmējdarbībā. Bankas ir ļoti piesardzīgas un parasti neizsniedz kredītus uzņēmumiem, kuriem ir augsts risks. Tas padara sarežģītāku naudas piesaistīšanas procesu. Tādēļ ALTUM piedāvā atbalsta programmu mikrokredīta saņemšanai, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību.

Detalizēta informācija šeit:

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/uznemumiem/aizdevumi/mvu-izaugsmes-aizdevumi/par-programmu/

ALTUM ir valstij piederoša attīstības finanšu institūcija, kas ar dažādu finanšu instrumentu palīdzību, kā piemēram, aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos un citiem, sniedz valsts atbalstu noteiktām mērķa grupām. Tas ir veids, kā valsts stimulē uzņēmējdarbības attīstību, lai ikvienam uzņēmējam būtu iespēja īstenot savu biznesa ideju. ALTUM mājaslapā var iepazīties ar daudz un dažādām valsts atbalsta programmām, kuras ir pieejamas dažādās nozarēs strādājošiem uzņēmumiem. Ar programmu palīdzību ALTUM novērš tirgus nepilnības, kuras nevar atrisināt privātā sektora finanšu institūcijas. Stimulējot uzņēmējdarbības attīstību, tiek radītas jaunas darba vietas un pienesumu valstij.  Atbalsta programmas tiek īstenotas ar publisko resursu iesaisti – tas ir Eiropas Savienības fondu, citu starptautisku institūciju, valsts un ALTUM piesaistīts finansējums. Tāpat ALTUM programmu ietvaros ir iespējams saņemt ne tikai finansiālu palīdzību, bet arī konsultācijas, mācības un mentoringu.  Ikviens var doties uz kādu no ALTUM reģionālajiem centriem vai konsultāciju birojiem visā Latvijāun saņemt arī konsukltācijas un citu nepieciešamo informāciju par uzņēmuma dibināšanu un turpmāko attīstību.

 

ALTUM savas darbības laikā ir uzkrājis plašu pieredzi un zināšanas darbā ar jaunajiem uzņēmējiem un spēj sniegt nepieciešamo informāciju ikvienam. ALTUM atbalsts tiek sniegts dažādas jomās, lai veicināto kopējo izaugsmi valstī. Starp tiem ir arī atbalsts biznesa uzsākšanai un pašnodarbinātības veicināšanai.,  atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai, kas ir saistīts ar biznesa attīstību un konkurētspējas uzlabošanu, tehnoloģiju un inovāciju ieviešanu. Lauksaimniecība ir svarīgs posms attīstības veicināšanai, tādēļ tiek sniegts arī atbalsts lauksaimniekiem un reģionālajai attīstībai, kā arī Zemes fonda darbības nodrošināšana. ALTUM darbība ir vērsta arī uz eksporta un riska kapitāla vides veicināšanu. Nozīmīgs ir arī jau iepriekš minētais atbalsts jauno uzņēmumu vides attīstībai. Atbalsts tiek sniegts ne tikai uzņēmumiem, bet arī  ģimenēm ar bērniem mājokļa iegādei.