Kādas prasmes tiek novērtētas mūsdienu darba tirgū?

naudas pelnīšanaKatru dienu globalizācija un tehnikas progress mūs izaicina domāt, kādi esam darba tirgū šodien un ko spēsim paveikt rīt. Lai būtu konkurētspējīgi un ar piemītošām nodarbinātības iespējām, mums ir svarīgas ļoti dažādas prasmes, lai spētu vairot produktivitāti un atrastu savu vietu prasīgajā darba tirgū. 

Gan Latvijā, gan citviet Eiropā pēdējās desmitgadēs pastāv plaisa starp to, ko māk darba meklētāji un kādas specialitātes pieprasa darba devēji. Nepieciešams nopietnāk pētīt un sekot līdzi tam, kā daudzu nozaru straujā attīstība ietekmē cilvēku pašreizējās darba kvalitātes un izaugsmi. 

Vadošie ekonomikas un sociālo lietu eksperti neslēpj, ka mūsdienu mainīgajā pasaulē tikai pareizās prasmes ļaus saglabāt stabilitāti, finansiālo drošību un iespēju būt darba tirgū. Šodien, piemēram, datoru jāmāk lietot pat mazkvalificēta darba veicējiem. Kas vēl tiek novērtēts darba tirgū?

Unikālas prasmes

Mūsdienās tiek novērtēts tas, ko esi ieguvis papildu skolas programmai. Ja hobiji tiek attīstīti tik tālu, ka ar tiem var sākt pelnīt, Tu nebūsi pazudis (lasīt vairāk). Tā var būt gan īpaši izkopta un attīstīta prasme fotografēt vai filmēt. Tā var būt prasme veidot saistošus un pieprasītus tekstus dažādiem blogiem. Varbūt Tu esi padziļinātāk apguvis iemīļoto grafiskā dizaina vai video montāžas iemaņas? Tā ir iespēja pat konkurēt ar nozarē ilggadīgiem pārstāvjiem, jo, ja esi ar entuziasmu, atbildības sajūtu un vēlmi turpināt mācīties, daudzas durvis tieši Tev būs atvērtas. 

Katram ir kādi hobiji, kurus, ja vien pietiek uzdrošināšanās un ambīciju, var attīstīt par peļņas ieguves instrumentu.

Komunikācijas prasmes

Lai cik tālu attīstītos tehnoloģijas, empātija, spēja risināt sarunas ar dažāda rakstura cilvēkiem, māka saredzēt potenciālos risinājumus vienmēr tiek novērtēta. 

Patiesība ir tā, ka visur, kur vien iesaistīti cilvēki, pastāv problēmas viņu attiecībās dažādos līmeņos. Tāpēc jebkurš darba devējs novērtēs, ja būsi tas, kurš māk pareizi reaģēt, sniegt pareizos situāciju risinājumus un galvenais, ja būsi tajā, ko dari, ar vīziju un redzējumu.

Krīzes menedžera prasmes

Prasme risināt stresa un krīzes situācijas tiek novērtētas īpaši tur, kur ir darbs ar cilvēkiem, klientiem, uzņēmumiem. Mūsdienu stresa pilnā darba ikdiena skar ikvienu, tādēļ svarīgos izšķirīgos brīžos pieņemt pareizos lēmumus, atrisināt konfliktsituācijas atbilstošā veidā un nezaudēt fokusu uz kopējo mērķi – to var panākt, ja ir attīstīta augsta noturība stresa situācijās.

Esi atvērts

Esi atvērts un zinošs arī par procesiem un izmaiņām sabiedrībā pat, ja tas neskar Tavus šā brīža darba pienākumus. Elastīgums un iespējas gūt papildus iemaņas noteikti Tevi darīs par konkurētspējīgāku darba ņēmēju. 

Pat nodarbojoties ilgus gadus ar sev ierasto arodu, ir vērtīgi, ja seko līdzi aktualitātēm darba tirgū. Īpaši novērtē katru iespēju iegūt jaunas zināšanas dažādās jomās, kas paplašinās redzesloku un palīdzēs  pieņemt svarīgus lēmumus dzīves negaidītākajās situācijās.